Manfoce lanceert EU V& Tier 4-motor

Het podium V

De Europese Commissie heeft de strengste emissienormen ter wereld voorgesteld voor niet voor de weg bestemde mobiele machines (NRMM)1 , zoals bouwmachines, spoorwegmotoren, binnenvaartschepen en terreinvoertuigen.De Stage V-normen, die in juli 2016 door het EU-parlement zijn aangenomen en in september in het Publicatieblad van de EU zijn gepubliceerd als Verordening (EU) 2016/1628, zullen de beperkingen voor niet voor de weg bestemde motoren en uitrusting aanscherpen en strengere limieten stellen voor de uitstoot van fijnstof (PM).Deze veranderingen, samen met de nieuw voorgestelde limieten voor het aantal deeltjes (PN), zullen naar verwachting fabrikanten dwingen om niet voor de weg bestemde motoren tussen 19 kW en 560 kW uit te rusten met roetfilters.De Stage V-emissienormen worden al in 2018 gefaseerd ingevoerd voor de goedkeuring van nieuwe motortypes en in 2019 voor alle verkopen.De regels zouden een bestaand, meerlagig wettelijk kader in Europa vervangen door één overkoepelende verordening.De commissie heeft een aanpak op twee niveaus uitgewerkt, waarbij wetgeving in twee stappen wordt voorgesteld.De eerste richt zich op fundamentele bepalingen en de tweede op de ontwikkeling van technische uitvoeringsspecificaties.

Wat staat er in de Stage V-normen?

De nieuwe Stage V-normen introduceerden strenge nieuwe beperkingen op de hoeveelheid schadelijke stoffen in uitlaatgassen, waaronder stikstofoxiden (NOx), koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) en fijnstof (PM), die motoren van offroad-apparatuur, tijdens het gebruik in de omgeving kan zenden.Dit betekent dat de Stage V-emissievoorschriften specifiek inspelen op de groeiende behoefte (in Europa) aan offroad-motoren om milieuvriendelijker te zijn, met inbegrip van schonere verbranding en minder trillingen.Deze motoren zijn ook ontworpen om stiller te lopen, waardoor het totale motorgeluid wordt verminderd en een soepeler motorgeluid wordt weergegeven.

De Europese Commissie definieert de regels voor de nieuwe Stage V-normen, wat betekent dat deze regels gelden voor alle landen binnen de Europese Unie, en landen in Europa die geen lid zijn van de Europese Unie (Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) om te kiezen of ze deze nieuwe normen al dan niet zullen volgen.In tegenstelling tot eerdere wijzigingen in de emissie van motoren, bieden de nieuwe Stage V-normen niet de mogelijkheid voor flexibele (flex)motoren, wat betekent dat alle motoren die in 2019 en daarna zijn geproduceerd, moeten voldoen aan de nieuwe regels*.

Manforce, toegewijd aan het bieden van gevarieerde oplossingen voor onze gebruikers.Aan de ene kant leveren we hoogwaardige elektrische vorkheftrucks voor ruw terrein, en aan de andere kant zijn we trots om de succesvolle invoering van EU V-motoren aan te kondigen, zowel op onze diesel vorkheftruck voor ruw terrein als op onze dieselvorkheftruck.Met het oog op prestaties en levertijd hebben we gekozen voor de LS Mtron uit Korea.

asvwfqw

Meer details gelieve contact op te nemen met de verkoop:info@mh-mhe.com.


Posttijd: 27 jan-2022